344.Mains qui expulsent bulles d’air d’une seringue.FINALjpg